• Mobilier adaptat la metode de predare-învățare frontală